Bilag 4: Formoversigt,
 Concerto Grosso nr. 1

 


Vejledning: P1 betegner første tema i Preludio, etc. Se temaeksempler under formoversigten.


Sats

Takt

Tema

Preludio

1-11

Prolog

 

12-25

P1,1

 

26

P1,2 (soloviolin)

 

27-31

P1,3 (Kadence). Afsluttes m. es-d-c-des = c-h-a-b

 

32-39

P2 (1. soloviolin)

 

40-47

P2 (2. solovln. original + 1. solovln. transp.)

 

48-55

P2 (solovln.) + prolog

 

55-68

P2 + P1 varieret.

Toccata

1-13

T1 Kanon i orkester

 

14-30

vekslen mellem tutti/solo

 

31-51

T2

 

35

kanon7 i lille sekund.

 

52-59

T1

 

60-77

PROLOG, augmenteret

 

fra 68

P2 i solovln.

 

78-84

T3 (B‑A‑C‑H)

 

82

+T1

 

85

Tutti: tonerne a+b

 

86-92

T3

 

90

+T1

 

93

Tutti: tonerne a+b+c

 

94-100

T3

 

98

+T1

 

101

Tutti: tonerne a+h+b+c (Bach)

 

102-108

~ takt 14-30, men tema T3. Sekundkanon.

 

109-120

PROLOG

 

121-128

T2

 

125

sekundkanon

 

129-135

P1,1 varieret

 

136-151

P1, 1 + T2 + T1. Sekundkanon

 

fra 139

PROLOG augmenteret

Recitat.

1-12

P2, sekundkanon

 

13-25

P1,1

 

20

B‑A‑C‑H i solovln. 2.

 

26-37

P2

 

38-40

P1,1

 

41-47

P1,2

 

48-52

P1,3

 

53-54

P1,1

 

55-61

P2R1 (augmenteret og bearbejdet udg. af P2) 3-st. kanon i lille sekund. q mellem indsatserne

 

62-68

+ bratsch

 

69-75

+ vln. 2

 

76-82

+ vln. 1

 

83-

P2R2, 4-st. kanon i lille sekund, indsatsafstand e

 

87-

+ bratsch

 

91-

+ vln. 2, 6-st. med kvarttoner

 

93-

+ vln. 1

 

94-

P2R3, samme kanon, indsatsafstand 8.delstriol.

 

97-

+ cello + cb

 

98-

+ vln. 2, 6-st. med kvarttoner

 

100-

+ vln. 1

 

101-

P2R4, samme kanon, indsatsafstand x

 

102-

+ vln. 2, 6-st. med kvarttoner. Tjajkovskij-citat i solovln. 1

 

103-

+ bratsch

 

104-

+ vln. 1

 

105-

P2R5, indsatsafstand 16.delstriol

 

106-

+ vln. 2. Berg-citat i solovln. 1

 

107-

+ bratsch

 

108-111

+ vln.1

Cadenza

1-18

P1,1, varieret, stigning. Begynder b-a, c-h ved cif. 2.

 

19-24

B‑A‑C‑H-triller, 16.dels-fig. improvisation

(rondo)

25-29

c-mol-kadence

Rondo

1-14

Rondotema (Ro) solo

 

15-24

Ro tutti, polytonalitet

 

25-27

Ro solo

 

28-32

Ro tutti, sekundkanon (bruges overalt)

 

33-34

se Preludio, t. 30-31 (B‑A‑C‑H)

 

35-36

Ro tutti

 

37

se Preludio, t. 30-31

 

38-45

P2R1 var.

 

46

se Preludio, t. 30-31

 

47-52

Tutti

 

53-61

PROLOG, soli

 

62-70

PROLOG, tutti + B‑A‑C‑H

 

71-90

PROLOG cemb. + Ro soloviolin

 

90-132

Tango!

 

90-97

solovln. 1

 

98-105

+ solovln. 2

 

106-107

fermat

 

108-115

cembalo

 

116-123

tutti

 

124-132

solovioliner

 

133-151

Ro, tutti

 

fra 145

+ T2

 

152-172

T2

 

173-185

P2 + tango + Ro + T1 + T2

(rondo slut)

186-189

c-mol-kadence

(Postlu.)

190-200

PROLOG, klaver

Postlu.

1-15

P1,1

 

16-18

T1

 

19-25

P1,1 som B‑A‑C‑H.

 

 

 


Temaoversigt:

Figur : prolog, Preludio t. 1

Figur : P1,Preludio, t. 12

 

Figur : P2, Preludio, t. 32

Figur 4: T1, Toccata, t. 1

 

Figur 5: T2, Toccata, t. 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Figur : T3, Toccata, t. 78

 

Figur : P2R1, Recitativo, t. 55

 

Figur : Ro (Rondotema), Rondo t. 2