Musescore

Kom i gang med Musescore – begynder fra starten, men der er også et godt tip til netop dig.

Trommenotation og de problemer, det kan give.

Der er 2 gode Facebook-grupper, du kan få hjælp i:

Tips og tricks

Layout – få styr på udseendet, linjeskift osv.

Skabeloner

Plugins

Skriv hurtigt 4 stemmer med samme rytme som melodien

Jazz-bas-tricks der sparer tid, når du skriver punkterede rytmer.

Optakt laves idet du opretter dokumentet. Har du glemt det: højreklik på første takt. Vælg “Taktegenskaber”. Indstil “faktisk varighed” til optaktens længde – her ses en optakt på 3/4

Taktegenskaber for optakt på 3/4

Du kan ændre nodeværdi på tværs af systemer – altså f.eks. markere hele koret og ændre rytmen på én gang.

Gentage noget, du lige har skrevet: Markér noget, tryk på R og det bliver gentaget lige efter. Det kan bruges til at hurtigt at skrive en ny akkord med samme rytme – så kan man tilpasse tonehøjden bagefter.