Gregoriansk sang

Her er materialer, der uddyber og supplerer Bent Olsens bog “Musikken i middelalder og renæssance”. Bogen kan købes via www.systime.dk.

  1. Om tetrachorder og hexachorder – den græske baggrund for vores skalaer.
  2. Om intervaller og talforhold – eller historien om, hvorfor tritonus-intervallet blev til “djævelens interval”.
  3. Hvordan opstod kirketonearterne og hvordan blev f.eks. introitus-satserne komponeret?
  4. To eksempler på troperinger.
  5. Oversættelse af sekvensen “Victimae Paschali Laudes”
  6. The Gregorian Association 
  7. De forskellige neume-typer.
  8. Andre nyttige links.

Missa pro Defunctis – noder

IntroitusKyrieGradualeTractus s. 1, Tractus s. 2, Sekvens s. 1, Sekvens s. 2, OffertoriumSanctusAgnus DeiCommunio

Oversættelse af “Dies Irae”-sekvensen

Andre noder

Graduale “Haec Dies

Graduale “Tecum Principium

Tractus fra faste-messen (god til at sammenligne med samme sats i Missa pro Defunctis)

Forslag til skriftlig opgave om Missa pro Defunctis

Der ønskes en analyse af den gregorianske dødsmesses sungne led. Analysen skal bl. a. gøre rede for karakteristiske træk ved såvel de enkelte satser som gregoriansk sang i almindelighed.

Alle satserne skal behandles, men der skal fokuseres på Introiutus, Graduale, Tractus, Sekvens og Offertorium.

Aflevering

Opgaven afleveres skriftligt som grupperapport (og træder i stedet for en almindelig aflevering).

Opgaven afleveres (på aftalt tidspunkt)

Uddybning:

I må selv vurdere, hvorledes I vil disponere det generelle stof ifht. det specifikt analytiske. I behøver ikke at forklare fagudtryk (som f.eks. melismatisk stil, kirketonearter). Baggrundsstof (f.eks. om filosofi, samfundsforhold o.l.) kan inddrages i det omfang, I finder, at det kan belyse og uddybe analysen. Opgaven skal dokumentere, at I kan behandle satserne på en passende, faglig måde.

Det er vigtigt, at alle påstande i en analyse dokumenteres i noden: Hvis man f.eks. skriver, at ”recitationstonen a bruges meget i salmeverset”, skal man forklare tydeligt, hvor det findes. Det sker lettest ved at indsætte et nodeeksempel, hvor man viser det. Nogle gange kan man nøjes med at henvise til teksten, f.eks. ”på teksten reddetur votum…”

Nodeeksemplerne findes ovenfor.

Stikord

Husk at læse Bent Olsen: Musikken i middelalder og renæssance side 29-34

Introitus: kan f.eks. behandles som Introitus fra Julenatsmessen (s. 19)

Graduale: analysen skal indeholde en sammenligning med de to gradualer s. 20-21

Tractus: Sammenlign med Tractus ”Laudate Dominum” (fra en af Fastens messer), der også er vedlagt som node.

Sekvens: Sørg bl.a. for, at gøre rede for, hvordan sekvensen adskiller sig fra de andre satser.

Offertorium: Kan f.eks. sammenlignes med Introitus. Bemærk, at bogens node mangler en linje!

Agnus Dei: Toneart?

Communio: Sammenlign evt. med Introitus.

Her er et dias-show, der repeterer vigtige pointer vedr. gregoriansk sang.