Gregoriansk sang

Her er materialer, der uddyber og supplerer Bent Olsens bog “Musikken i middelalder og renæssance”. Bogen kan købes via www.systime.dk.

  1. Om tetrachorder og hexachorder – den græske baggrund for vores skalaer.
  2. Om intervaller og talforhold – eller historien om, hvorfor tritonus-intervallet blev til “djævelens interval”.
  3. Hvordan opstod kirketonearterne og hvordan blev f.eks. introitus-satserne komponeret?
  4. To eksempler på troperinger.
  5. Oversættelse af sekvensen “Victimae Paschali Laudes”
  6. De forskellige neume-typer.
  7. Andre nyttige links.

Missa pro Defunctis – noder –

Højreklik for at downloade

IntroitusKyrieGradualeTractus s. 1, Tractus s. 2, Sekvens s. 1, Sekvens s. 2, OffertoriumSanctusAgnus DeiCommunio

Oversættelse af “Dies Irae”-sekvensen

Andre noder der supplerer dødsmessen

Graduale “Haec Dies
Graduale “Tecum Principium
Tractus fra faste-messen (god til at sammenligne med samme sats i Missa pro Defunctis)

Forslag til opgave om Missa pro Defunctis finder du her.


Repetition

Her er et dias-show, der repeterer vigtige pointer vedr. gregoriansk sang.